Ester 2:22

Ester 2:22 N11BM

Dette fikk Mordekai vite, og han fortalte det til dronning Ester. Ester sa det videre til kongen på vegne av Mordekai.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del