Ester 2:21

Ester 2:21 N11BM

I de dager hendte det, mens Mordekai satt i slottsporten, at dørvokterne Bigtan og Teresj, to av kongens evnukker, ble sinte på kong Xerxes og lette etter en anledning til å legge hånd på ham.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del