Ester 2:20

Ester 2:20 N11BM

Ester fortalte fremdeles ikke noe om hvilken slekt eller hvilket folk hun tilhørte, slik Mordekai hadde sagt henne. Hun rettet seg etter det Mordekai sa, slik hun hadde gjort det da han var fosterfar for henne.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del