Ester 2:2

Ester 2:2 N11BM

Da foreslo de unge mennene som var i kongens tjeneste: «Let etter vakre unge jomfruer til kongen!
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del