Ester 2:10

Ester 2:10 N11BM

Ester fortalte ikke hvilket folk eller hvilken slekt hun tilhørte, for Mordekai hadde sagt at hun ikke måtte nevne noe om det.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del