Ester 2:1

Ester 2:1 N11BM

Etter dette, da harmen til kong Xerxes hadde lagt seg, begynte han å tenke på Vasjti og det hun hadde gjort, og på det som var besluttet om henne.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del