Ester 1:9

Ester 1:9 N11BM

Samtidig holdt dronning Vasjti fest for kvinnene i slottet til kong Xerxes.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del