Ester 1:3

Ester 1:3 N11BM

i det tredje regjeringsåret sitt, holdt han en fest for alle stormennene og tjenerne sine. De fremste hærførerne i Persia og Media og lederne for provinsene var hos ham.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del