Ester 1:20

Ester 1:20 N11BM

Når det påbudet kongen sender ut, blir kjent i hele riket, så veldig som det er, vil alle kvinner ære ektemennene sine, høye som lave.»
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del