Ester 1:18

Ester 1:18 N11BM

Alt i dag vil de fremste kvinnene i Persia og Media snakke slik til kongens stormenn når de får høre ryktet om dronningen. Og det blir ingen ende på forakt og sinne.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del