Ester 1:16

Ester 1:16 N11BM

Memukan sa til kongen og stormennene: «Dronning Vasjti har ikke bare forbrutt seg mot kongen, men mot alle stormenn og folk i provinsene til kong Xerxes.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del