Ester 1:10

Ester 1:10 N11BM

På den sjuende dagen, da han var oppstemt av vinen, ba kong Xerxes til seg de sju evnukkene som var hans personlige tjenere, Mehuman, Bista, Harbona, Bigta, Abagta, Setar og Karkas.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del