Efeserne 3:2

Efeserne 3:2 N11BM

Dere har hørt om den forvalteroppgaven Gud i sin nåde har gitt meg hos dere.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Efeserne 3:2