Efeserne 3:16

Efeserne 3:16 N11BM

Må han som er så rik på herlighet, gi deres indre menneske kraft og styrke ved sin Ånd.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del