5. Mosebok 33:6

5. Mosebok 33:6 N11BM

Måtte Ruben leve og aldri dø ut og hans menn bli tallrike!
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del