5. Mosebok 19:2

5. Mosebok 19:2 N11BM

skal du skille ut tre byer midt i landet ditt, det som HERREN din Gud gir deg for at du skal ta det i eie.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del