Daniel 3:2

Daniel 3:2 N11BM

Så sendte kong Nebukadnesar bud og kalte sammen satrapene, guvernørene og stattholderne, rådgiverne, skattmestrene, dommerne, oppsynsmennene og alle provinsstyrerne. De skulle komme til innvielsen av statuen som kong Nebukadnesar hadde reist.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Daniel 3:2