Daniel 3:12

Daniel 3:12 N11BM

Det er noen jødiske menn her som du har satt til å styre provinsen Babel: Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego. Disse mennene bryr seg ikke om påbudet ditt, konge. De dyrker ikke din gud og tilber ikke statuen som du har stilt opp.»
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Daniel 3:12