Amos 3:7

Amos 3:7 N11BM

Nei, Herren GUD gjør ikke noe uten å åpenbare sitt skjulte råd for sine tjenere profetene.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del