Apostlenes gjerninger 3:5

Apostlenes gjerninger 3:5 N11BM

Han gjorde det og håpet de ville gi ham noe.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del