Apostlenes gjerninger 1:5

Apostlenes gjerninger 1:5 N11BM

For Johannes døpte med vann, men dere skal om noen få dager bli døpt med Den hellige ånd.»
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del