Apostlenes gjerninger 1:26

Apostlenes gjerninger 1:26 N11BM

De kastet lodd mellom dem, og loddet falt på Mattias. Fra nå av ble han regnet som apostel sammen med de elleve.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del