Apostlenes gjerninger 1:23

Apostlenes gjerninger 1:23 N11BM

Og de stilte fram to: Josef, som ble kalt Barsabbas med tilnavnet Justus, og Mattias.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del