Apostlenes gjerninger 1:2

Apostlenes gjerninger 1:2 N11BM

og helt til den dagen han ble tatt opp til himmelen. Da hadde han ved Den hellige ånd gitt sine befalinger til de apostler han hadde utvalgt.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del