Apostlenes gjerninger 1:19

Apostlenes gjerninger 1:19 N11BM

Alle som bor i Jerusalem, fikk vite om dette. På sitt eget språk kalte de derfor åkeren Hakeldama, det betyr Blodåkeren.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del