Apostlenes gjerninger 1:17

Apostlenes gjerninger 1:17 N11BM

Han var regnet med blant oss og hadde fått samme tjeneste og oppdrag.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del