Apostlenes gjerninger 1:13

Apostlenes gjerninger 1:13 N11BM

Inne i byen gikk de opp på den salen hvor de pleide å holde til. Det var Peter og Johannes, Jakob og Andreas, Filip og Tomas, Bartolomeus og Matteus, Jakob, sønn av Alfeus, Simon seloten og Judas, sønn av Jakob.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del