Apostlenes gjerninger 1:12

Apostlenes gjerninger 1:12 N11BM

Da vendte de tilbake til Jerusalem fra den høyden som heter Oljeberget og ligger nær Jerusalem, bare en sabbatsreise unna.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del