3. Johannes 1:9

3. Johannes 1:9 N11BM

Jeg har skrevet noen ord til menigheten. Men Diotrefes, som gjerne vil være den fremste der, vil ikke ha noe med oss å gjøre.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del