3. Johannes 1:7

3. Johannes 1:7 N11BM

Det var jo for å forkynne Navnet de dro ut, og de tar ikke imot hjelp fra hedningene.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del