3. Johannes 1:1

3. Johannes 1:1 N11BM

Den eldste hilser den kjære Gaius, som jeg i sannhet elsker.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del