2. Tessaloniker 2
N11BM

2. Tessaloniker 2

2
Den lovløse
1 # 1 Tess 4,15ff Når det gjelder vår Herre Jesu Kristi komme og det at vi skal samles hos ham, ber vi dere, søsken: 2#1 Tess 5,2; 1 Joh 4,1#2,2 Herrens dag dagen for Jesu gjenkomst til frelse og dom. =Herrens dag. La dere ikke så lett bringe ut av fatning, og bli ikke skremt, verken av åndsbudskap, av påstander eller av brev som sies å være fra oss, om at Herrens dag alt er kommet. 3#Matt 24,10; 1 Tim 4,1; 1 Joh 2,18#2,3 den lovløse Mange håndskrifter har «syndens menneske». fortapelsens sønn Jf. Jes 57,4; Joh 17,12. La ingen villede dere på noen måte! For først må frafallet komme og den lovløse vise seg, han som er fortapelsens sønn. 4#Esek 28,2; Dan 11,36 Han står imot og opphøyer seg over alt som kalles gud og helligdom. Ja, han tar sete i Guds tempel og utroper seg selv til gud. 5#1 Tess 3,4 Husker dere ikke at jeg sa dette da jeg var hos dere? 6Dere vet hva som nå holder igjen, slik at han først åpenbarer seg når hans tid er inne. 7Lovløsheten virker allerede med sin kraft, men i hemmelighet. For han som ennå holder igjen, må først bli ryddet av veien. 8#Job 4,9; Jes 11,4; Åp 19,15.20#2,8 med pusten fra sin munn Jf. Jes 11,4. Da skal den lovløse åpenbare seg, han som Herren Jesus skal utrydde med pusten fra sin munn og tilintetgjøre den dagen han kommer i herlighet. 9#Matt 24,24; Åp 13,13 Når den lovløse kommer, har han sin kraft fra Satan og virker med stor makt og med under og falske tegn. 10Med all slags urett forfører han dem som går fortapt, fordi de ikke ville elske sannheten så de kunne bli frelst. 11#2 Tim 4,4 Derfor sender Gud over dem en villfarelse som gjør at de tror løgnen. 12Slik skal de få sin dom, alle de som ikke trodde sannheten, men hadde sin glede i uretten.
Hold fast på det dere har lært
13 # Ef 1,4; 1 Tess 4,7; 5,9; 2 Tess 1,3 # 2,13 utvalgte dere … som sin førstegrøde Andre håndskrifter har «utvalgte dere fra begynnelsen av». Førstegrøde betegner den første delen av avlingen. Innhøstingen brukes i NT ofte som et bilde på fullendelsen i Guds rike. Jf. Rom 8,23; 1 Kor 15,20. Men vi må alltid takke Gud for dere, søsken, dere som Herren elsker. For Gud utvalgte dere til å bli frelst, som sin førstegrøde, og dere ble helliget ved Ånden og trodde sannheten. 14Dette kalte han dere til gjennom det evangeliet vi forkynner, slik at dere skal få del i vår Herre Jesu Kristi herlighet. 15#1 Kor 11,2.23; 15,1; 2 Tess 3,6#2,15 overleveringene betegner en felles kristen basiskunnskap som tessalonikerne er blitt opplært i. =overlevering. Stå derfor fast, søsken, og ta vare på de overleveringene vi har undervist dere i, enten muntlig eller i brev. 16Vår Herre Jesus Kristus selv og Gud, vår Far, som har elsket oss og i sin nåde gitt oss en evig trøst og et rikt håp, 17må han gi deres hjerte mot og styrke til alt godt, i ord og gjerning!

© 2011 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies).

© 2011 Det Norske Bibelselskap. Alle rettigheter globalt. Brukt med tillatelse gjennom avtale med UBS (United Bible Societies).


Lær mer om Bibelen 2011 bokmål

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.