2. Kongebok 11

11
Joasj blir konge i Juda
1 # 2 Krøn 22,10ff Da Atalja, mor til Ahasja, fikk vite at sønnen hennes var død, begynte hun straks å utrydde hele kongeætten. 2#11,2 sovesal sannsynligvis i et anneks til tempelet. Men Ahasjas søster Josjeba, datter av kong Joram, tok i hemmelighet Ahasjas sønn Joasj bort fra de kongssønnene som skulle drepes. Hun førte ham og fostermoren hans inn på en sovesal. Der gjemte de ham for Atalja, så han ikke ble drept. 3I seks år var han skjult hos henne i Herrens tempel mens Atalja regjerte i landet.
4 # 2 Krøn 23,1ff Men i det sjuende året sendte presten Jojada bud etter hundremannsførerne for livvakten og for vaktmennene og lot dem komme til seg i Herrens hus. Han sluttet en pakt med dem og tok dem i ed i Herrens hus. Så viste han dem kongssønnen 5og ga dem ordre om hva de skulle gjøre: «Den tredjedelen av dere som gjør tjeneste ved kongens slott på sabbatsdagen, 6den tredjedelen som er ved Sur-porten, og den tredjedelen som er ved porten bak vaktmennene, dere skal skiftevis holde vakt ved tempelet. 7Og de to avdelingene av alle dere som skal ha avløsning på sabbaten, skal holde vakt over kongen i Herrens hus. 8Dere skal stille dere i en ring omkring kongen, hver mann med våpen i hånd. Om noen trenger seg inn i rekkene, skal han dø. Dere må følge kongen hvor han går og står.»
9Hundremannsførerne gjorde i ett og alt som presten Jojada bød dem. Hver tok sine menn; de tok både dem som gikk på vakt på sabbaten, og dem som skulle ha avløsning, og kom til presten Jojada. 10Presten ga hundremannsførerne de spydene og skjoldene som hadde tilhørt kong David, og som var i Herrens hus. 11Og vaktmennene stilte seg opp, hver mann med våpen i hånd, fra sørsiden til nordsiden av tempelet, nær ved alteret og selve tempelhuset, i en ring omkring kongen. 12#1 Sam 10,24; 1 Kong 1,25.39 Så førte Jojada kongssønnen ut, satte kronen på ham og ga ham kongesymbolene. De utropte ham til konge og salvet ham, klappet i hendene og ropte: «Leve kongen!»
13Da Atalja hørte ropet fra vaktmennene og folkemengden, gikk hun opp til folket i Herrens hus. 14#11,14 ved søylen en av søylene foran inngangen til tempelet. Jf. 1 Kong 7,15ff. Der fikk hun se kongen stå ved søylen, slik skikken var, og høvdingene og hornblåserne ved siden av ham, mens hele folket jublet og blåste i trompeter. Da flerret Atalja klærne sine og ropte: «Forræderi, forræderi!» 15Men presten Jojada ga hundremannsførerne, de som sto i spissen for hæren, denne ordren: «Før henne ut mellom rekkene! Følger noen etter henne, så drep ham med sverd.» For presten hadde sagt: «Hun må ikke drepes i Herrens hus.» 16Så grep de Atalja. De førte henne gjennom Hesteporten og inn i slottet, og der ble hun drept.
17Siden sluttet Jojada en pakt mellom Herren og kongen og folket: De skulle være Herrens folk. Han sluttet også en pakt mellom kongen og folket. 18#10,26f; 2 Krøn 31,1 Så gikk hele folkemengden til Baal-tempelet og rev det ned. Altrene og gudebildene knuste de, og Baal-presten Mattan drepte de foran altrene.
Presten Jojada satte ut vaktposter ved Herrens hus. 19Så tok han med seg hundremannsførerne, livvakten, vaktmennene og hele folkemengden. De førte kongen ned fra Herrens hus og fulgte ham inn i slottet gjennom Vaktporten. Der satte han seg på kongetronen. 20Hele folket jublet, og det var ro i byen. Men Atalja hadde de drept med sverd i kongens slott. 21Joasj var sju år gammel da han ble konge.

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring

;