2. Korinter 1
N11BM

2. Korinter 1

1
Hilsen
1 # 1 Kor 1,1; 1 Tim 1,2+ # 1,1 apostel en utsending med fullmakt til å tale på vegne av sin herre. Brukes vanligvis om de 12 disiplene Jesus valgte ut, men også om enkelte andre. Akaia romersk provins, med Korint som provinshovedstad. =byer. =romerske provinser. Paulus, etter Guds vilje Kristi Jesu apostel, og vår bror Timoteus hilser Guds menighet i Korint og alle de hellige i hele Akaia: 2#Rom 1,7; 1 Kor 1,2f Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus!
Takk til Gud som trøster
3 # Rom 15,5; Ef 1,3 Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, den Far som er rik på barmhjertighet, vår Gud som gir all trøst! 4Han trøster oss i all vår nød, så vi skal kunne trøste dem som er i nød, med den trøst vi selv får av Gud. 5#Sal 94,19 For om vi har rikelig del i Kristi lidelser, får vi ved Kristus også rikelig trøst. 6Lider vi nød, er det for at dere skal få trøst og frelse. Blir vi trøstet, er det for at dere skal få den trøst som gjør at dere holder ut de samme lidelser som vi må tåle. 7Vårt håp for dere står fast. For vi vet at slik dere har del i lidelsen, har dere også del i trøsten.
8 # Apg 19,23; 1 Kor 15,32 # 1,8 den nød vi led i Asia ikke omtalt noe annet sted i NT; kanskje siktes det til en forfølgelse som brøt ut etter opptøyene i Efesos. Jf. Apg 19,23–40. Vi vil at dere skal vite, søsken, om den nød vi led i Asia. Det var mye mer enn vi kunne bære. Vi så ingen utvei til å berge livet, 9#Rom 4,17 men regnet oss alt som dødsdømte. For vi skulle ikke stole på oss selv, men på Gud, som oppreiser de døde. 10#2 Tim 4,18 Han reddet oss fra den visse død, og han skal gjøre det igjen. Til ham har vi satt vårt håp, og han skal redde oss på ny. 11#Rom 15,30; Fil 1,19.27; Kol 4,3.12; 2 Tess 3,1 Også dere må hjelpe til ved å be for oss. Når mange ber, vil takken for den nådige hjelp vi får, stige opp fra manges munn.
Forsvar mot kritikk
12 # 1 Kor 1,17; Hebr 13,18 # 1,12 være stolte I 2 Kor taler Paulus oftere om å være stolt enn i noe annet av sine brev. Én ting kan vi være stolte av og si med god samvittighet: Vi har her i verden, og ikke minst blant dere, opptrådt med den ærlige oppriktighet som er fra Gud, og ikke vært ledet av menneskelig visdom, men av Guds nåde. 13#1,13 lese om opplesning av en tekst i en forsamling. Jf. 1 Tess 5,27. For det ligger ikke noe annet i det vi skriver, enn det dere selv kan lese og forstå. Jeg håper at dere skal forstå fullt ut 14#1 Kor 1,8; Fil 2,16; 1 Tess 2,19 det som dere delvis har forstått, nemlig at vi på vår Herre Jesu dag skal få være stolte av hverandre, dere av oss og vi av dere.
15 # 1,15 glede Mange gamle håndskrifter har «nåde». I tillit til dette ville jeg reise til dere først, for at dere skulle få dobbel glede. 16Jeg ville besøke dere både på reisen til Makedonia og på tilbakeveien. Da kunne dere utruste meg for reisen til Judea. 17Var dette uttrykk for uansvarlig vakling? Legger jeg planer slik mennesker kan gjøre, så jeg sier både ja og nei på samme tid? 18#1 Kor 1,9 Så sant Gud er trofast: Det vi sier til dere, er ikke samtidig ja og nei. 19#Apg 18,5#1,19 Silvanus og Timoteus =Paulus' medarbeidere. For Guds Sønn, Jesus Kristus, som vi har forkynt for dere, jeg, Silvanus og Timoteus, han var ikke ja og nei; i ham er det bare ja. 20#1,20 amen hebr. for «det står fast», «det er sikkert og sant». =amen. For i ham har alle Guds løfter fått sitt ja. Derfor sier vi også ved ham vårt amen, til Guds ære. 21#1 Joh 2,20.27 Gud er den som grunnfester både oss og dere i Kristus, og som har salvet oss. 22#Rom 8,16.23; 2 Kor 5,5; Ef 1,13f; 4,30#1,22 segl markerte eierskap og eiendomsrett og garanterte at et dokument eller en vare var ekte. =segl. pant Ordet er hentet fra handelsspråket og betegner den første utbetaling ved en handel. Utbetalingen fungerer som sikkerhet for at det kommer mer. Jf. 5,5 og Ef 1,13–14. Han har også satt sitt segl på oss og gitt oss Ånden som pant i våre hjerter.
23 # Rom 1,9 Ved mitt eget liv, ja, med Gud som vitne, sier jeg: Det er for å spare dere at jeg ennå ikke er kommet til Korint. 24#1 Pet 5,3 For vi vil ikke være herrer over deres tro, men medarbeidere, så dere kan finne gleden. I troen står dere allerede støtt.

© 2011 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies).

© 2011 Det Norske Bibelselskap. Alle rettigheter globalt. Brukt med tillatelse gjennom avtale med UBS (United Bible Societies).


Lær mer om Bibelen 2011 bokmål

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.