2. Samuelsbok 23:9

2. Samuelsbok 23:9 N11BM

Etter ham kom Elasar, sønn av Dodo fra Ahoah. Han var en av de tre heltene som var med David ved Pas-Dammim da filisterne hadde samlet seg til kamp der. Israelittene trakk seg tilbake
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del