2. Samuelsbok 23:8

2. Samuelsbok 23:8 N11BM

Dette er navnene på Davids krigshelter: Josjeb-Basjebet av Hakmon-slekten, høvding for de tre. Det var han som svingte spydet over åtte hundre falne på én gang.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del