2. Samuelsbok 23:37

2. Samuelsbok 23:37 N11BM

Selek fra Ammon; Nahrai fra Beerot, våpenbæreren til Joab, sønn av Seruja
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del