2. Samuelsbok 23:34

2. Samuelsbok 23:34 N11BM

Elifelet, sønn av Ahasbai fra Maaka; Eliam, sønn av Ahitofel fra Gilo
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del