2. Samuelsbok 23:31

2. Samuelsbok 23:31 N11BM

Abi-Albon fra Bet-Araba; Asmavet fra Bahurim
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del