2. Samuelsbok 23:28

2. Samuelsbok 23:28 N11BM

Salmon fra Ahoah; Mahrai fra Netofa
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del