2. Samuelsbok 19:20

2. Samuelsbok 19:20 N11BM

For jeg, din tjener, vet at jeg har syndet. Men i dag er jeg den første av Josefs hus som kommer ned for å møte deg, herre konge.»
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del