2. Samuelsbok 16:23

2. Samuelsbok 16:23 N11BM

På den tiden gjaldt et råd fra Ahitofel som et svar fra Gud. Så høyt satte de Ahitofels råd, både David og Absalom.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del