2. Kongebok 12:3

2. Kongebok 12:3 N11BM

Men offerhaugene ble ikke nedlagt. Folket fortsatte å ofre og tenne offerild på haugene.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del