2. Korinter 7:9

2. Korinter 7:9 N11BM

så er jeg nå bare glad. Ikke fordi jeg gjorde dere bedrøvet, men fordi sorgen drev dere til omvendelse. For dette var en sorg etter Guds vilje; altså har vi ikke gjort dere noen skade.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til 2. Korinter 7:9