2. Korinter 7:4

2. Korinter 7:4 N11BM

Jeg har full tillit til dere og er svært stolt av dere. Jeg er blitt rikelig trøstet og har overflod av glede, midt i all vår nød.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til 2. Korinter 7:4