2. Korinter 7:3

2. Korinter 7:3 N11BM

Jeg sier ikke dette for å dømme dere. Jeg har jo alt sagt at vi har tatt dere inn i vårt hjerte; vi hører sammen i liv og død.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til 2. Korinter 7:3