2. Korinter 7:16

2. Korinter 7:16 N11BM

Jeg gleder meg over at jeg kan stole på dere i ett og alt.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del