2. Korinter 7:14

2. Korinter 7:14 N11BM

Så når jeg har rost dere overfor ham, har jeg ikke fått urett. Nei, vi har alltid sagt sannheten, og slik har også våre rosende ord til Titus vist seg å være sanne.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del