2. Korinter 6:7

2. Korinter 6:7 N11BM

med sannhets ord og i Guds kraft, med rettferds våpen i høyre og venstre hånd
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del