2. Korinter 6:12

2. Korinter 6:12 N11BM

Dere har det ikke trangt hos oss, det er i deres eget hjerte det er trangt.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del